Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Informasjon om scooterløyver og utsending av nye kjørebøker

Det stilles krav til føring av kjørebok til alle som har tillatelse til motorferdsel i utmark.

Nyhet Publisert av Elin Malum , 01.10.20

Photo by Joshua Sukoff on Unsplash
Photo by Joshua Sukoff on Unsplash

Den må leveres inn til kommunen når den er ferdig utfylt ved årets slutt. Ny kjørebok vil deretter bli sendt ut fortløpende iht. gitt løyve/tillatelse.

Om du ikke har løyve/tillatelse til motorferdsel på snødekt mark – se Søknad og veiledning

All motorferdsel etter § 6, særlige formål (barmark og ATV/firehjuling) skal behandles av NPM-utvalget. 
Søknad må levers inn i god tid før utvalgsmøte.

Spørsmål?
Ta kontakt på 72 40 30 00