Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Informasjon om oppstart av ulike tjenestetilbud: barnehage, fysioterapi og helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Mandag 20.april åpner vi barnehagene og en-til-en tilbud innen fysioterapi. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten øker antallet konsultasjoner.

Nyhet Publisert av Kosberg , 17.04.20

barnehage
Foto: Senjuti Kundu on Unsplash

1. Gjenåpning av barnehagene i Midtre Gauldal kommune

Før påske varslet regjeringen en forsiktig og kontrollert gjenåpning av samfunnet. Dette innebar blant annet gjenåpning av landets barnehager fra og med 20.april, og delvis gjenåpning av skolene igjen fra 27. april (1.-4.trinn og SFO) Et bredt sammensatt ekspertutvalg ga regjeringen faglige råd som ligger til grunn for denne beslutningen.

Barnehagene i Midtre Gauldal gjenåpnes dermed den 20. april. Uken etter åpner 1-4.trinn i grunnskolen samt SFO. I begynnelsen av mai skal regjeringen vurdere på nytt hvordan den videre åpningen av skolene skal skje.

I Midtre Gauldal har vi totalt sju private og offentlige barnehager. Seks av disse åpner fra og med mandag. For en av våre barnehager er det behov for å foreta noen fysiske endringer. Av den grunn er det slik at Singsås barnehage åpner tirsdag 21. april. Barnehagene har arbeidet med å få på plass rutiner som er i tråd med veilederen og den allerede eksisterende forskriften for miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Ansatte i barnehagene har i løpet av denne uka vært i kontakt med den enkelte familie for å kartlegge behovet for barnehageplass den kommende uka. Vi ser at det for noen av barnehagene vil kunne oppstå noe avvik sammenlignet med vanlig åpningstid. Konkret informasjon om dette blir gitt av den enkelte barnehage til de familiene det eventuelt vil berøre.

Nå er det mange barn som har vært hjemme lenge. Det forstår vi har vært både utfordrende, men også annerledes. I den enkelte barnehage er det arbeidet veldig godt med å planlegge en trygg og god åpning både for store og små. Veilederen er lagt til grunn for all vår planlegging. Dersom det er forhold rundt åpningen du er usikker eller utrygg på, ta kontakt med din barnehage.

Vi ønsker dere ei riktig god helg, og ser fram til en annerledes, men samtidig litt mer normalisert hverdag for dere foreldre og barn i kommunen vår.

Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020

 

2. Støren fysioterapi i lokalene til Bjørgen treningssenter

Vi åpner igjen mandag 20.april.
Det blir kun en-til-en konsultasjoner og ALLE må ha en time hos sin fysioterapeut.
Det vil IKKE være mulighet for egentrening.

Ring for avtale/spørsmål. Vi er tilgjengelig på telefon:

Martin: 920 60 344

Siri Mette: 959 31 200

Mari: 976 62 502

 

3. Nytt fra helsestasjonstjenesten