Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Informasjon fra fysioterapi- og ergoterapitjenesten

All gruppeaktivitet med fysioterapeut er utsatt på ubestemt tid.

Nyhet Publisert av Kosberg , 13.03.20

Støren Fysioterapi stenger instituttet på ubestemt tid. Dette som et ledd i en global dugnad for å hindre smitte.
Vi oppfordrer alle som er nyopererte og andre som trenger råd om å kontakte oss på telefon.

Martin Ree 920 60 344
Siri Mette Gynnild 959 31 200
Mari Sundstrøm 976 62 502 
Ola Rogstad 918 27 852. 

Den kommunale fysioterapi- og ergoterapitjenesten holder fortsatt delvis åpent og ved behov for akutt fysioterapi eller ved spørsmål ta kontakt på telefon 72403183. 

Med vennlig hilsen

Ingvild Meslo
avdelingsleder