Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ikke ferdigattest på eldre tiltak

Bygningsmyndigheten i Midtre Gauldal kommune har igangsatt arbeid for å få på plass brukstillatelser/ferdigattest på tiltak som mangler dette. Kravet til ferdigattest er hjemlet i plan- og bygningslovens § 21-10.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 18.05.17

Bakgrunnen og grunnlaget for oppfølging av manglende brukstillatelse/ferdigattest er tilbakemelding fra Kartverket med avvikslister hentet fra Matrikkelen.

Som følge av dette arbeidet har bygningsmyndigheten mottatt søknader om ferdigattest på eldre tiltak som ikke omfattes av avvikslistene. Bygningsmyndigheten vil derfor gjøre oppmerksom på at det ikke utstedes ferdigattest på tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998. Dette fremgår av plan- og bygningslovens § 21-10 femte ledd. Dette betyr i praksis at det ikke skal søkes om brukstillatelse/ferdigattest på bygninger eldre enn 1998.