Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Husk frist for tilskudd til skogplanting 1. september

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

For å bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2021 som følge av Covid19-restriksjoner, ble det laget en midlertidig tilskuddsordning.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 24.08.21

Bilde av stiklinger

Skogeiere som selv sto for vårens skogplanting må sende søknad til kommunen innen den 1. september for å få dette tilskuddet.

I likhet med fjoråret er det i år et ekstraordinært tilskudd for all vårplanting

Tilskuddet er i år på 1,50 kr per plante. Fristen for rapportering og dokumentasjon for å kunne oppnå dette ekstraordinære tilskuddet er 1. september 2021. Tilskuddet gjelder både nyplanting, suppleringsplanting og planting av juletrær. Dette tilskuddet gjelder kun vårplanting.

Skogeiere som utførte plantearbeidet selv, eller som ikke benyttet seg av sentrale aktører som SB Skog, Allskog SA og Nortømmer til plantearbeidet, skal søke sin kommune om det ekstraordinære tilskuddet gjennom skogfondsystemet.

Søknad om ekstraordinært tilskudd og søknad om refusjon av skogfond gjøres samtidig, og dokumenteres med eventuelle fakturaer.

Du kan lese mer om det ekstraordinære tilskuddet til vårplanting ved å trykke her.

Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak

I likhet med de senere år gis det også tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak. Første søknadsomgang for dette tilskuddet er den 1. september. Denne tilskuddsordningen gjelder både vår- og høstplanting, og dermed vil det også komme en ny søknadsomgang på dette senere på høsten.

Informasjon om tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak finner du ved å trykke her.

Gå inn på www.skogfond.no og gå direkte til innlogging eller www.landbruksdirektoratet.no velg skogbruk og logg deg inn på skogfond med bankID.

Det ligger hjelpevideoer her:

Hvis du ikke har mulighet til å registrere refusjonskravet på internett kan du laste ned skjema ved å trykke her, fylle ut, krysse av for at du vil søke tilskudd, signere og sende/levere kommunen.

Du må legge ved faktura for plantekjøp og tegne inn feltet du har plantet på kart. I søknaden velger du tiltaket som heter «Nyplanting» og legger inn summen av kostnadene for både plantekjøp og arbeid her.

Søknader som kommer inn etter 1. september mister det ekstraordinære tilskuddet.

Ta kontakt med skogbruksrådgiver Ola H.S. Nygård om du har spørsmål - 414 64 4997.