Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Hundåslåtten hyttefelt til offentlig ettersyn

Utvalg for Næring, plan og miljø har vedtatt at Hundåslåtten hyttefelt (PlanID5027 2017006) skal sendes på høring og legges ut for offentlig ettersyn.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 16.06.20

Plandokumentene finner du under her.