Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Høring - søknad om deponi for rene masser - BAA1, BAA2 & BAA12 - Rennebu/Midtre Gauldal kommune

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Nye Veier AS har søkt om tillatelse til etablering og drift av tre deponier for rene masser (BAA1, BAA2 & BAA12) i Rennebu og Midtre Gauldal kommune.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 28.10.21

Deponi ved Garli

Søknadene og øvrige dokumenter finner du her.

 

Frist for merknader: innen 26. November 2021

Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til

Statsforvalteren i Trøndelag
postboks 2600
7734 Steinkjer

eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no