Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Høring - forslag til planstrategi for Midtre Gauldal kommune

Kommunal planstrategi er et verktøy for politisk styring av kommunens planbehov.

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 06.03.24

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com/ar130405
Illustrasjonsfoto: Pixabay.com/ar130405

Formannskapet vedtok i sak 13/24 i møte 29. februar å legge forslag til planstrategi 2024-2027 ute til offentlig høring.

Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Midtre Gauldal legges ut sammen med forslaget til planstrategi. 

Innspill

Frist for å komme med innspill er 19. april 2024. 

Send dine innspill til oss: 

  • E-post
  • Per post: Midtre Gauldal kommune, Postmottak, Rørosveien 11, 7290 Støren 

Merk innspillet med "Kommunal planstrategi".