Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Høring - Detaljregulering Kjølen hyttefelt

Reguleringsplanforslaget for Kjølen hyttefelt nær Soknedal legges ut på offentlig høring. Frist for å komme med innspill er 31. mai 2024.

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 11.04.24

Illustrasjonsbilde av en hytte. Pixabay.com/Julius H.
Illustrasjonsbilde av en hytte. Pixabay.com/Julius H.

Hensikten med planen er å legge til rette for 30 hyttetomter med tilhørende vegadkomst.

Om planforslaget

Formannskapet har behandlet reguleringsplanforslag for Kjølen hyttefelt med planid 2016 008 i møte den 21.04.2024, sak. 22/24.

De fattet vedtak om å legge reguleringsplanforslaget ut til offentlig ettersyn og sende den på høring, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og §§ 12-10 og 12-11.

Disposisjonsplan for Åsheim

Samtidig legges disposisjonsplanen for Åsheim gnr.137/2 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Disposisjonsplanen skal oppheves i sin helhet, jf. plan - og bygningsloven § 12-14.

Formannskapet har også vedtatt endringer og presiseringer i de opprinnelige planbestemmelsene.

Innspill

Du kan sende inn dine innspill til planforslaget til postmottak@mgk.no, eller pr. brevpost til Midtre Gauldal kommune, Rørosveien 11, 7290 Støren. Merk med «Sak 2022/482». 

Fristen for å komme med innspill er 31 mai 2024.