Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

Beskrivelse av hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak:

Nyhet Publisert av Kosberg , 13.03.20

Hjemmekarantene gjelder for følgende grupper. 
Endret karantenerådene slik at de ikke gjelder husstandsmedlemmer.

  • Nærkontakt til person som har fått påvist covid-19
  • Personer som har vært utenfor Norden etter 27. februar 2020

Personer som er i karantene og som får symptomer på luftveisinfeksjon skal ha hjemmeisolasjon inntil man er frisk, og minimum 14 dager etter karantenen startet.