Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

HENSTILLING TIL ALLE STORFEBRUKERE

Nyhet Publisert av Kosberg , 08.07.21

Ku
Foto: Kjerstin Digre Kosberg

I og med at telledato for dyrehold er endret til 1. mars nå, fødes det en del kalver før dette tidspunkt som slippes på beite kommende beitesesong sammen med kyrne. Oksekalver av kjøttferaser kan være kjønnsmodne fra 4 mnd. alder, og andre fra 6 mnd. alder.

Jf. Hanndyrlovens § 3 er det forbudt å la okser som er eldre enn 6 mnd gå på beite.
      a) I sambeiteområde i utmark eller innmark
      b) Saman med kyr som andre eig, i anna beiteområde, eller
      c) Der tilhøva er slik at dei lett kan koma saman med kyr som andre eig.

Oksekalver født jan/feb. blir etter dette over 6 mnd. i løpet av beitesesongen, og skal ikke slippes på beite i utmark, som beskrevet i § 3.

Flere brukere har opplevd at NRF kviger blir bedekt med kjøttfekalv i løpet av beitesesongen, hvilket har medført kompliserte kalvinger med keisersnitt, og nødslakt som resultat. 
Dette er sært uheldig og må unngås.
I noen tilfeller kan det være at hanndyr kommer fra nabokommuner, eller at hodyr treffer på hanndyr i nabokommune eller nabofylke. Dette er meget vanskelig å unngå når dyra går fritt i utmark.

Kommunen vil vurdere, evt. i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag å utarbeide egen forskrift som utvider forbudet i § 3, til å gjelde okser yngre enn 6 mnd.
I og med at utfordringene også gjelder i Forollhogna området, er det også aktuelt å innlemme kommunene på sørsida av fylkesgrensa i dette arbeidet.

I første omgang henstilles det derfor til alle storfebrukere om å ikke slippe hanndyr på sambeiteområder i utmark eller innmark. Dersom det allerede har skjedd oppfordres det til at de tas inn for kastrering før de kan slippes på utmark igjen.