Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Hei, alle melkeprodusenter!

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Fylkesmannen inviterer deg til å delta på digitale møter i regi prosjektet Velg Melk.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 25.11.20

Logo

- Neste uke vil vi i regi prosjektet Velg Melk gjennomføre to digitale inspirasjonsmøter med samme innhold.

Innholdet er i hovedsak det samme som på de fysiske møtene som har vært gjennomført. Møtene gjennomføres via Teams, og lenke til deltagelse sendes ut til de påmeldte i forkant av møtet.

  • Ett møte gjennomføres på dagtid torsdag den 3. desember i tidsrommet 10.00 til 14.30 (innlagt pause fra ca 11.45 – 12.30)

Påmelding gjøres nederst på siden her, der finner dere også mer informasjon om innholdet i møtene:

https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kurs_konferanser_og_moter/2020/12/velg-melk--del-1/ 

(Påmeldingsfunksjonen være delvis utilgjengelig i tidsrommet 26. – 28. nov. grunnet vedlikehold på nettsidene)

Påmeldingsfrist: onsdag 2. des. kl 14

  • Det andre møtet  gjennomføres som to kveldsmøter:

    • oppstart tirsdag 1. des fra kl 20.00 – 22.00. Innholdet her blir i hovedsak likt med innholdet før lunsj på dagmøtet den 3. des.
    • Fortsettelse torsdag 3. des fra kl 20.00 – 22.00.  Innholdet her blir i hovedsak likt med innholdet etter lunsj på dagmøtet den 3. des.

Påmelding gjøres nederst på siden her, der finner dere også mer informasjon om innholdet i møtene:

https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kurs_konferanser_og_moter/2020/12/velg-melk/ 

(Påmeldingsfunksjonen kan være delvis utilgjengelig i tidsrommet 26. – 28. nov. grunnet vedlikehold på nettsidene)

Påmeldingsfrist: tirsdag 1. des. kl 12

  • Dersom du ønsker å kombinere dag/kveldsmøte, så melder du deg på begge slik at du får tilsendt lenke for deltagelse til begge møtene.

 

Støtte til rådgiving:

Ca 160 av dere produsenter har hittil fått tilsagn om støtte til rådgiving.

Uavhengig av om du har deltatt, eller vil delta på møte, så kan du søke om støtte.

Dette er et tilbud til alle dere i Trøndelag som har båsfjøs, eller som har 30 kyr eller mindre.

Les mer om tilbudet i lenken under. Der finner dere også link til et enkelt skjema for å søke om støtte.

https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/prosjektside-velg-melk/stotte-til-radgiving/info-om-radgiving/

 

Generelt om prosjektet:

Det har vist seg vanskelig å få gjennomført de planlagte fysiske møtene. Fire av dem har nå blitt avlyst/utsatt for andre gang grunnet korona. Vi har imidlertid ikke gitt opp, så det kan hende vi kommer med nye møtedatoer på nyåret.

Men uavhengig av møtene så går prosjektet sin gang ved at den enkelte produsent i målgruppen får støtte til rådgiving for å vurdere muligheter og diskutere ulike valg for sitt bruk.

Se også www.fylkesmannen.no/velgmelk

 

Hvem står bak

Det er Fylkesmannen i Trøndelag som står bak prosjektet. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med TINE, Norsk Landbruksrådgiving og Innovasjon Norge. Trøndelag Fylkeskommune bidrar med finansiering. I tillegg samarbeides det med bondelaget, bonde- og småbrukerlagene i Trøndelag samt kommunene. Prosjektet vil arbeide for å ivareta sysselsettingen og næringsaktiviteten på de små og mellomstore melkebruka. På den måten ønsker vi også å sikre utnyttelsen av ressursgrunnlaget på brukene.

Vi vil at det skal satses på melkeproduksjon i Trøndelag!