Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Hardheten på drikkevannet i Midtre Gauldal

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Vann med mye kalsium og magnesium regnes som hardt. Mye kalsium og magnesium i vannet vil gi et gråhvitt belegg på glass, kjeler, i kaffetraktere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Slike avleiringer kan føre til energitap og skade på elektriske varmeelementer.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 13.09.19

foto - julia zolotova
Foto - julia zolotova - unsplash.com

Ved vasking vil såpe skumme dårlig. Det finnes metoder og produkter som kan gjøre vannet mindre hardt og/eller redusere beleggdannelsen. Rørleggere kan gi anbefalinger til enkelthusholdninger, og det står ofte anbefalinger i instruksjonsbøker for vaskemaskiner, oppvaskmaskiner m.m. om hva man skal gjøre dersom vannet er hardt. 
 
Tabellen under viser et eksempel på inndeling i hardhetsklasser.

Hardhet
 
Ettersom det ikke er helsemessige ulemper knyttet til hardt vann, så stiller ikke drikkevannsforskriften krav til maksimalt innhold av kalsium. Undersøkelser tyder på at befolkningen i områder med hardt vann er mindre utsatt for hjerte-/karsykdommer enn i områder med bløtt vann.  
 
Kalsium i drikkevannet gir også mindre problemer med korrosjon i vannledningsnettet, og det er derfor ønskelig at kalsiumkonsentrasjonen ikke er for lav. Et optimalt innhold av kalsium vil normalt ligge mellom 15-25 mg Ca/l. I dette området vil ikke de bruksmessige problemene være vesentlige, samtidig som andre hensyn som korrosjonsproblemer blir ivaretatt. 
 
Analyser av vannprøver fra de kommunale vannverkene tatt i 2019 viser følgende resultater:

• drikkevann fra Støren vannverk: 22 mg Ca/l, 3,7°dH (Bløtt vann)
• drikkevann fra Soknedal vannverk: 40 mg Ca/l, 7,2°dH (Middels hardt vann)