Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Har du utfordringer med å komme inn på boligmarkedet?

En god bolig i et trygt nærmiljø er et godt utgangspunkt for en god barndom og et godt voksenliv. Har du mulighet til å få startlån for å kjøpe egen bolig, eller er det aktuelt med en trygg og varig utleiebolig? Vi inviterer deg til informasjonsmøte.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 26.04.23

Illustrasjonsbilde av hus
Foto: Scott Webb/Unsplash.com

Midtre Gauldal kommune samarbeider med Husbanken i prosjektet Trygge Hjem. Prosjektet handler om muligheten til å kjøpe bolig gjennom startlån eller skaffe en trygg utleiebolig.

Kan jeg kjøpe egen bolig?

Vi vil legge til rette for en helhetlig kartlegging av din situasjon for å se om du har mulighet til å få startlån for å kjøpe egen bolig eller om det er aktuelt med en trygg og varig utleiebolig. Målgruppen i prosjektet er barnefamilier, men også andre som ønsker å høre om prosjektet er velkommen.

Vi inviterer deg til et informasjonsmøte 8. mai

Her vil du treffe representanter fra enhet for Eiendom- og kommunalteknikk, Husbanken og NAV.

Møtet finner sted mandag 08.05.23 kl. 16.30-17.30, i Kommunestyresalen på rådhuset.

Påmelding

Ta kontakt med Anne Mari Økdal på 414 15 704 eller Trude Tiset, 919 95 792 mandag til onsdag mellom klokken 09.00-12.00.

Påmeldingsfrist: 03.05.2023