Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Har du innspill til valg av E6-trasé gjennom Støren?

Vi tar i mot innspill fram til 1. september.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 02.07.21

Ny E6

Onsdag 30. juni arrangerte Nye Veier et folkemøte hvor de presenterte utredningen over konsekvensene tunnelalternativet gjennom Mannfjellet vil ha for Støren. Tunnelen gir at trafikken på E6 går utenom Støren sentrum - hva vil det bety for næringslivet der, for bosetting og videre utvikling av Prestteigen-området. Du kan lese utredningen nede i saken.

Over 60 personer fulgte møtet. Tekniske utfordringer gjorde at sendingen ble avsluttet før innkomne spørsmål ble besvart. Svar på alle spørsmål som kom inn finner du nede i saken.

I tillegg ønsker vi som kommune svært gjerne å høre din mening, slik at vi får et godt grunnlag for videre saksbehandling og beslutning.

Vi holder åpent for at du kan gi oss din mening om saken fram til 1. september.

Du kan levere uttalelse digitalt her (du kan laste opp vedlegg)

eller sende per post til

Midtre Gauldal kommune
Postmottak
Rørosveien 11
729 Støren