Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Har din bedrift blitt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak i vinter? 

Midtre Gauldal kommune har fått kroner 490 000,- fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet til fordeling til lokale virksomheter.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 21.01.22

Jobb

Ordningen fra KMD skal kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i periodene november og desember 2021 og januar 2022. 

Lokale virksomheter betyr at bedriften din må ha operativ virksomhet og forretningsadresse i Midtre Gauldal kommune. 

Kanskje tilhører din bedrift noen av disse prioriterte næringskodene for denne tildelingen: 

  • Overnattingsbedrifter, herunder hotell (næringskode 55) 

  • Serveringsvirksomheter, herunder restauranter og barer (næringskode 56) 

  • Reisebyrå- og reisearrangørvirksomheter (næringskode 79) 

  • Om bedriften er registrert under andre næringskoder, men kan dokumentere at den driver tilsvarende virksomhet, så vil dette bli tatt hensyn til i saksbehandlingen 

 

Vi anbefaler deg å kontakte din autoriserte regnskapsfører eller revisor for å undersøke om bedriften din kan søke på ordningen. 

Søknadsportalen for ordningen i Midtre Gauldal kommune og nærmere informasjon, finner du her: 

Midtre Gauldal kommune – lokal kompensasjonsordning del 6 (regionalforvaltning.no) 

Søknadsfristen er 15. februar 2022! 

 

Veiledningsmøte

Om du ønsker hjelp til hvordan du søker, så kan du delta i et digitalt veiledningsmøte i regi av Midtre Gauldal kommune og Næringsforeningen i Midtre Gauldal. 

Dette veiledningsmøte foregår via MS Teams  

tirsdag 25. januar 2022 kl. 1000 – 1200 

med påmeldingsfrist kl. 0900, senest, samme dag.  

Veiledningen vil først være en gjennomgang av hvordan du registrerer søknaden din. Dette tar cirka 30 minutter, før vi har en spørsmål- og svarrunde blant de som er påmeldt. Vi har dessverre ikke mulighet til å besvare juridiske og skattemessige forhold, dette forutsetter vi at økonomiansvarlige i bedriften din kan bistå deg med.   

Påmelding

Deltakere må melde seg på via dette skjemaet (med e-postadresse og firmanavn):  

Digitalt veiledningsmøte - påmelding