Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Handlingsplan for barn og unges fritid i Trøndelag - invitasjon til å komme med innspill

Fylkeskommunen arbeider nå med "Delta, oppleve, skape! Handlingsplan for barn og unges fritid i Trøndelag". Før utsending på høring til høsten, ønsker de innspill fra dere som jobber for og med barn og unge i Trøndelag.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.04.24

Illustrasjon av barn i aktivitet, tegnet.
(Bilde fra forsida av planen)

Trøndelag fylkeskommune/Trööndelagen fylhkentjīelte vil at barn og unge skal ha tilgang til et mangfold av kulturtilbud og fritidsaktiviteter som gir muligheter for å delta, oppleve og skape - og som bidrar til trivsel og bolyst.  

Fylkeskommunen arbeider nå med en plan som har fått tittelen Delta, oppleve, skape! Handlingsplan for barn og unges fritid i Trøndelag. Målgruppen for planen omfatter barn og unge i alderen 3-26 år, og skal særlig ivareta de som ofte faller utenfor og som ikke deltar på fritids- og kulturaktiviteter.  

Kunnskapsgrunnlaget for planen har blitt til etter bred involvering og medvirkning fra barn og unge, kommuner, lag, foreninger og flere.

Kom med innspill! 

Før videre arbeid med handlingsplanen og utsending på høring til høsten, ønsker fylkeskommunen innspill fra dere som jobber for og med barn og unge i Trøndelag. 

Under ligger et dokument som inneholder sammendrag av kunnskapsgrunnlaget, beskrivelse av mål, satsingsområder med tilhørende verktøy. Det samlede kunnskapsgrunnlaget er presentert her: https://www.deltaoppleveskape.no/no/kunnskapsgrunnlag

Alle innspill må sendes inn via skjema – lenke HER 

Frist for å gi innspill er 31. mai 2024. 

 

Bli med på webinar 

Fylkeskommunen inviterer til digitalt webinar der det gis en presentasjon av kunnskapsgrunnlaget og utvalgte satsingsområder. Det blir også mulighet til å stille spørsmål. 

Ingen påmelding, du går bare inn på lenken når møtet starter. 

 

Kontaktperson: Anniken Bjørnes, annbjoi@trondelagfylke.no 

Takk for at du deltar! 

/Faggruppa folkehelse i Trøndelag fylkeskommune