Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Går sammen om innkjøp av velferdsteknologi

Midtre Gauldal kommune har sluttet seg til en avtale om felles anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte sammen med Larvik, Bergen, Trondheim, Lørenskog, Skedsmo, Fet og Voss.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 28.11.17

Foldede hender som illustrasjon på omsorg

Også Melhus og Skaun sluttet seg til denne avtalen samtidig med oss. Avtalen innebærer at Larvik kommune gjennomfører anskaffelsesprosess og valg av leverandører. Resterende samarbeidskommuner blir selvstendige parter som signerer egne kontrakter med leverandører, og følger opp disse. 
 
I dag bruker kommunenes hjemmetjenester store ressurser på håndtering og bistand knyttet til medisinering. Elektronisk medisineringsstøtte har stort potensial for å avlaste på dette området.  I tillegg til elektronisk medisineringsstøtte vil kommunen ta i  bruk elektroniske dørlåser og elektronisk verktøy for planlegging av kjøreruter.  Tidsplan for innføring av velferdsteknologi er ikke fastsatt ennå, men det arbeides med kompetansetiltak blant ansatte, og målet er å kunne starte opp i andre halvdel av 2018.
 
For brukerne vil nye teknologiske løsninger kunne bety større egenmestring og trygghet, samt redusert risiko for feilmedisinering. For mange vil dette også bety at man kan bo lenger i eget hjem.