Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Fylte kultursalen på fagdag om barn og unge

Mange går gjennom barne- og ungdomstida som pårørende. Til syke familiemedlemmer, eller med foreldre som misbruker rusmidler og alkohol. Onsdag ble dette satt på agendaen for en stor del av ansatte i Midtre Gauldal kommune.

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 01.12.23

Bilde fra fagdagen for barn og unge som pårørende onsdag 29. november.
Bilde fra fagdagen for barn og unge som pårørende onsdag 29. november.

Alle ansatte i kommunen som jobber med barn og unge var invitert, og oppslutningen var veldig god. Alle ansatte i barnehagene og skolene våre var på plass, da det var planleggingsdag.

Mange andre fra avdelinger som helsestasjon, psykisk helse og rus, NAV, PP-tjenesten, legetjenesten, ergo- og fysioterapi, Helse- og velferdskontoret, barnevern og pleie og omsorg deltok.

Målet med en slik dag er å rette mer fokus mot barn som står i belastende situasjoner. Hvordan kan ansatte som jobber med barn og unge oppdage det? Hvordan skal en gå fram? Hvordan kan de som er involvert trygges på en best mulig måte?

Ansatte ga uttrykk for at det hadde vært en nær, sterk og veldig nyttig dag.

Programmet

KORUS (Kompetansesenter Rus Midt-Norge) snakket om hvordan vi som jobber med barn og unge kan bidra til å avdekke utfordringer, og støtte barn som er pårørende til foreldre som strever med rus.

Flere sterke, personlige erfaringer og beretninger ble delt fra scenen. Blant annet to unge voksne, som fortalte om sine erfaringer som pårørende, og ga sine råd til fagpersonene i salen.

I tillegg ble det drøftet prosedyrer, og hvordan ansatte kan bruke handlingsveilederen for prosjektet Bedre Tanker Sammen på agendaen. Bedre Tanker Sammen, ofte forkortet BTS, har nå gått over fra prosjekt til drift. Det er den overordnede og styrende modellen alle tjenester for barn og unge og deres foresatte jobber etter, når det gjelder samhandling, tidlig innsats og medvirkning.

Treffpunkt for barn og unge

8. november arrangerte vi det første Treffpunktet for barn og unge mellom 6-16 år, som har alvorlig sykdom i familien, eller har opplevd at noen som står dem nær har dødd.

Neste treffpunkt blir onsdag 6. desember. Det skjer kl. 17.30 i Spjeldet dagsenter på Støren. Ta kontakt med oss hvis dette kan være noe for deg eller dine barn.