Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Fraråder bruk av åpen ild

Gauldal brann og redning fraråder nå all bruk av åpen ild.

Nyhet Publisert av Randi Aasenhus , 29.11.22

Skogbrann

Gauldal brann og redning fraråder nå all bruk av åpen ild. Lovverket (forskrift om brannforebygging § 3) beskriver at all bruk av åpen ild som kan føre til brann er forbudt, hele året.

Det vil i praksis bety at all bruk av åpen ild nå er forbudt.

Pr. dags dato har det vært lite nedbør og mye vind, som resulterer at det skal svært lite til at en gnist fra bål eller annen liten brannkilde kan føre til brann.

Dette gjelder også tilrettelagte bålplasser.

Dette frarådes frem til det har kommet betydelig med nedbør som gjør brannfaren betydelig mindre.

 

Informasjon fra Gauldal brann og redning

https://gbriks.no/aktuelt/