Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Framtidsfullmakt – et alternativ til vergemål

Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ta seg av dine interesser når du ikke lenger kan.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 09.10.19

Old
Hva skjer rundt deg når du ikke lengre kan styre det selv? Photo by Cristian Newman on Unsplash

Det kan være ulike årsaker til at Framtidsfullmakt er aktuelt, som for eksempel demens eller alvorlig sykdom. Med en slik fullmakt kan du skreddersy gode løsninger for deg, og bestemme hvem som skal ivareta dine interesser når du ikke lengre kan.

En fremtidsfullmakt kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til salg av hus eller betaling av regninger. 

Det du må ha i orden er at du fremdeles er frisk nok til å si hva du ønsker og så må fremtidsfullmakten oppfylle noen krav.

Hvilke krav og mer informasjon finner du på fylkesmannens nettsider.