Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Forslag til handlingsprogram 2023 og økonomiplan 2023-2026 presentert

I kommunestyret 20.oktober la kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord fram utkast til handlingsprogram 2023 og økonomiplan 2023-2026.

Nyhet Publisert av Kjestin Kosberg , 25.10.22

økonomiplan
Foto: Unsplash

Sammen med konstituert økonomisjef Håvard Ler presenterte Tenfjord, administrasjonens forslag til samlet pengebruk i kommunen i drift og via investeringer. Tenfjord og Ler viste til at fellesskapet får større oppgaver i årene framover, og at kommunen trenger større inntekter. Befolkningsnedgang i 2021, utfordrende tider med renter, økte priser og krig i Europa, gjør det stramt for kommunen. 

Tenfjord og Ler pekte på at budsjettet og økonomiplanen:

1.    Er stramt for både for innbyggerne og ansatte, men vi vil fortsatt kunne gi et godt tjenestetilbud for innbyggerne

2.    Noe økning på inntektssiden, samt bruk av opparbeidet handlingsrom i økonomien, gjør at vi kan få til satsinger i budsjettet på tidlig innsats, vedlikehold på bygg/vei               samt attraktivitet/samfunnsbygging (bredbånd, omstillingskommune). Mål: mer forebygging, oppnå mer næringsaktivitet og økt innbyggertall 

3.    Tøyer litt i handlingsregel for drift, men vi mener vi fortsatt skal kunne levere et overskudd slik at vi fortsatt kan bygge et handlingsrom for de tøffe årene foran oss. 

4.    Forutsigbarhet er viktig for oss etter år med store endringer. Vi må fortsatt omstille oss og tilpasse tjenestene også framover.

Budsjettet er viktig for alle kommunens tjenester og bestemmer hvordan kommunen kan være med å skape en positiv samfunnsutvikling.

Budsjettforslaget i sin helhet, leser du om her

Det er kommunestyret 1. desember som skal sluttbehandle budsjettet. Før dette skal alle råd og utvalg behandle saken, og det skjer i november. I administrasjon skal arbeidsmiljøutvalget behandle saken og tillitsvalgte skal uttale seg. Så er det formannskapet som den 17.11 skal innstille til kommunestyret, og den innstillingen de kommer fram til skal ligge ute i 14 dager (på nett, aviser, i servicetorget) slik at det er mulig for publikum å komme med synspunkter.