Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Formannskapets innstilling til Handlingsprogram med økonomiplan 2024-2027

Formannskapet behandlet i dag Handlingsprogram med økonomiplan 2024-2027 og vedtok å legge det ut på høring. Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas i kommunestyremøte 30. november 2023. Det samme gjelder Forslag til kommunale avgifter og gebyrer 2024.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 16.11.23

Illustrasjon av samhandling

Formannskapet vedtar å legge handlingsprogram med økonomiplan 2024-2027 ut på høring, med følgende tillegg til kommunedirektørens innstilling:

«Vi er bekymret for å øke eiendomsskatten, av hensyn til attraktivitet både med tanke på å tiltrekke seg nye innbyggere og legge til rette for at eksisterende innbyggere skal kunne etablere seg med egen bolig. Dette ses i sammenheng med at vi er i gang med å regulere nye boligområder. Økning av eiendomsskatten kan gjøre kommunen mindre attraktiv, spesielt for arbeidstakere utenfor kommunen. I forbindelse med retakstering ønsker vi en oversikt over kostnader ved å benytte formuesverdi fastsatt av skatteetaten og ved bruk av sakkyndig nemnd (takstnemnd). Dette vil forenkle prosessen og minimere kostnaden. I tillegg så må man vurdere nye retningslinjer (på grunn av endret skattegrunnlag) slik at den sikrer rettferdig skattelegging. For å synliggjøre belastningen av eiendomsskatten ber vi om å få oversikt over gjennomsnittlig eiendomsskatt for bolig og fritidseiendom, samt opplysninger om antall boenheter/fritidseiendommer.»

Her ser du innstillingen til Handlingsprogram med økonomiplan 2024-2027

Forslag til betalingssatser og gebyrer for 2024 ser du her

Merknader og innspill

Du som innbygger kan gi merknader og innspill til Handlingsprogrammet og økonomiplanen før det går til behandling i kommunestyret.

Send til postmottak@mgk.no.

Høringsfrist for innspill er 30.11 kl. 11.30