Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Formannskapets innstilling til Handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026

Formannskapet behandlet i dag og tok kommunedirektørens innstilling til Handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026 til orientering. Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas i kommunestyremøte 1. desember 2022. Det samme gjelder Forslag til kommunale avgifter og gebyrer 2023.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 17.11.22

Photo by Anna Samoylova on Unsplash
Photo by Anna Samoylova on Unsplash

Kommunedirektøren endret innstillingen i saken i punkt 3:

Gebyrer, avgifter og egenbetalinger vedtas slik det framgår av Handlingsprogrammet med økonomiplan, jf. kapittel om betalingssatser og gebyrer, og kan korrigeres av respektive utvalg der endring i lov eller annet hjemmelsgrunnlag tilsier dette. Priser i svømmehallen korrigeres i tråd med tabellen under, og pris kulturskolen korrigeres pga teknisk feil i opprinnelig forslag.

Grafikk

Formannskapets vedtak:

Formannskapet tar kommunedirektørens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2023 - 2026 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Her ser du innstillingen til Handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026

Forslag til betalingssatser og gebyrer for 2023 ser du her

Merknader og innspill

Du som innbygger kan gi merknader og innspill til Handlingsprogrammet og økonomiplanen før den går til behandling i kommunestyret.

Send til postmottak@mgk.no innen 1. desember.