Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Formannskapets innstilling til Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023

Formannskapets innstilling til Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023 offentliggjøres nå i henhold til Kommunelovens § 14-3. Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas i kommunestyremøte 12. desember 2019. Det samme gjelder Forslag til kommunale avgifter og gebyrer 2020.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 28.11.19

Photo by Anna Samoylova on Unsplash
Photo by Anna Samoylova on Unsplash

Litt forklaring først: "Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023" er dokumentet som kort fortalt samler alt kommunen skal gjøre og det det koster. Det står ikke "vil gjøre" i setningen foran, fordi innbyggerne, politikerne og de som jobber i kommunen, samlet sett vil mye mer enn vi har råd til. Og deri ligger utfordringen.

Innstillingen til driftsbudsjett for 2020 er på totalt kr 375,5 mill. kr. og en samlet investeringsplan på ca 120 mill. kr. i perioden 2020-2023. Det er et stramt budsjett. Tjenesteområdene får mer penger i rene kroner enn i 2019, men de får ikke fullt ut kompensert for bl.a. lønns- og prisvekst, pensjonspremier i KLP og nye tiltak de ønsker seg. Det gir at kommunen må effektivisere 4,3 % av driftsrammen (ca 16,6 mill kr) for å løse dette.

Her er innstillingen til Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023 - og det er interaktivt!

(Prøv det! Det er visuelt godt og gir deg et innblikk i hva kommunen bruker penger på og andre artige snurrigheter om kommuneøkonomi)