Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Formannskapet sier ja til å bosette 120 flyktninger

Formannskapet behandlet saken i går, og ga et enstemmig ja til anmodningen fra IMDi. Kommunestyret behandler saken 7. april.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 25.03.22

logo

Formannskapet fikk i går en bred orientering fra administrasjonen om hvordan det arbeides for å forberede mottak av flyktninger. Det er et stort apparat som må på plass, med boliger, skole og barnehage og helsetjenester og annet. Formannskapet sa enstemmig ja til å bosette 120 flyktninger, slik Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber om. Politikerne understreket at de skjønner at dette en stor utfordring, men sa at denne utfordringen klarer vi hvis kommune, lag og foreninger, næringsliv og innbyggere løfter i flokk. Og vi skal ta hele Midtre Gauldal i bruk.

- Vi har både hjerterom og vilje

- Midtre Gauldal kommune har bosatt 10-20 flyktninger etter avtale med IMDi i flere år. Kommunen, gjennom flyktningetjenesten, boveiledertjeneste, voksenopplæring og flere har vært dyktige i arbeidet med flyktninger. Selv om det er mye større løft i antall som vi snakker om nå, og mange har stått på hardt gjennom pandemien, har organisasjonen gitt klar beskjed om at vi har både hjerterom og vilje til å stille opp for flyktningene nå, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord.

Kvinner, barn og eldre flyktninger

Det er særlig kvinner, barn og eldre flyktninger som vil komme fra Ukraina. Det rapporteres om at rundt halvparten vil være barn under 14 år. Tidspunkt for når de som er registrert som flyktninger kommer hit, er ikke kjent ennå. 

- En flaskehals nå er registeringsløsningen, sier kommunedirektør Tenfjord. Ukrainerne som kommer til Norge må registrere seg for å få tilgang til arbeidsmarkedet, skolegang for barn, d-nummer og tilgang til offentlige tjenester.

- Vi venter utålmodig på at denne løsningen skal komme på plass i Trøndelag, sier Tenfjord.