Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Forbud mot å slippe okser på beite

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Se kommunens egen forskrift om forbud mot å slippe okser på beite

Nyhet Publisert av Randi Aasenhus , 12.08.21

dyr på beite

Forskrift om okser på beite, Midtre Gauldal

Midtre Gauldal kommune har egen forskrift om forbud mot å slippe okser på beite.

Innen kommunen er det forbudt å slippe okser uansett alder på beite:

  • i sambeiteområde i utmark og innmark
  • sammen med kyr som andre eier, i annet beiteområde eller
  • der forholdene er slik at de lett kan komme sammen med kyr som andre eier

Les mer: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1979-05-10-3