Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Har du svart på «Folkestemmen i Midtre Gauldal 2021»?

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Vi har invitert deg til å bli med på en innbyggerundersøkelse på SMS. Vi håper å få svar på hva som er bra med å bo og leve i Midtre Gauldal, hva som kan bli bedre og hvordan du som innbygger vil delta i utviklinga av kommunen vår.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 16.06.21

Illustrasjonsbilde

Kommunen har satt i gang mange prosesser som skal bidra til å gjøre det mer attraktivt å leve, bo og drive næring i kommunen. For å kunne få til en positiv samfunnsutvikling i hele kommunen, er vi opptatt av å høre hva du, innbygger i Midtre Gauldal, mener.

Du har fått en SMS

Alle innbyggerne over 18 år, som ikke har reservert seg mot markedsundersøkelser, fikk tidligere i uka en SMS med lenke til å besvare undersøkelsen. Vi trenger din stemme og håper DU vil gå inn å svare. Gjennom «Folkestemmen i Midtre Gauldal 2021» ber vi deg svare på hvordan du har muligheten til å påvirke utviklingen i dag, hva er positivt og negativt, hva bør bli bedre, hva som skal til for å gjøre kommunen mer attraktiv, møteplasser som bør utvikles, hvilken type kommune du ønsker deg og hva du kan bidra med.

Vi håper du vil bruke muligheten til å påvirke utviklingen av din egen kommune!

Undersøkelsen tar ca. 5 min å gjennomføre.

Innbyggerundersøkelsen er i samarbeid med Sentio Research Norge. De behandler resultatene konfidensielt, det vil si at vi, Midtre Gauldal kommune, ikke får vite hvem har svart hva.

Svarene vi får vil bli brukt i å utvikle en utviklingsstrategi for kommunen som kommunestyret har bedt om, og vi vil bruke dem til å finne konkrete løsninger for å involvere innbyggerne enda mer i utvikling av kommunen sin.