Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Folkemøte med Nye Veier om E6 Nedgård – Vindåsliene

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Nye Veier inviterer til folkemøte om ny E6 fra Nedgård til Vindåsliene. Forlengelse av strekningen i sør, grunnerverv og reguleringsplanforslaget for Skogheim-Fossum er blant temaene på møtet.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 29.11.21

Kart

På grunn av smittesituasjonen blir det kun digitalt folkemøte i kveld. Det blir altså ikke møte i Rennebuhallen, slik vi først hadde tenkt.

Mye har skjedd i E6-prosjektet som opprinnelig strakk seg fra Ulsberg til Vindåsliene. Blant annet har Samferdselsdepartementet overført strekningen Nedgård-Ulsberg til Nye Veier, hvilket betyr at forslaget som Nye Veier tidligere måtte legge til sides på grunn av for høye kostnader nå er tilbake. Hva gjør Nye Veier med dette nå? Dette vil bli presentert på folkemøtet som Nye Veier arrangerer i Rennebuhallen tirsdag 07.12.21. Det vil også bli gitt en generell statusoppdatering fra prosjektet, informasjon om grunnerverv og en presentasjon om reguleringsplanforslaget for E6 Skogheim-Fossum som er på høring.

I tillegg til Nye Veier, vil ordføreren i Rennebu kommune og Rambøll (som er Nye Veiers rådgiver i prosjektet) være til stede på møtet og kan svare på ev. spørsmål.

Møtet blir holdt i Rennebuhallen. Dersom du har symptomer på korona, ber vi om at du ikke møter opp. Møtet vil bli streamet, slik at du kan se det digitalt. Opptak av møtet vil bli lagt ut på nyeveier.no i etterkant av møtet. 

 

Tid: 07.12.21. kl. 17.30 – 19.00
Sted: Digitalt møte grunnet korona
Lenke til streaming

 

Klikk her for å lese mer om E6 Nedgård - Berkåk

Klikk her for å lese mer om E6 Berkåk - Vindåsliene