Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Fjerner fremmede arter langs Gaula

Statsforvalteren står for bekjempelse av fremmede arter langs blant annet Gaula i sommer.

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 24.07.23

Bilde av hagelupin, som bekjempes særlig langs Gaulavassdraget. Illustrasjonsfoto: Unsplash.com/Nici Gottstein
Bilde av hagelupin, som bekjempes særlig langs Gaulavassdraget. Illustrasjonsfoto: Unsplash.com/Nici Gottstein

Hagelupin og kjempespringfrø er de fremmede plantene som skal ryddes langs Gaula fram mot 2025. Dette er et arbeid som pågår langs flere vassdrag i sommer. Det er Statsforvalteren som koordinerer arbeidet. 

Fremmede arter truer naturmangfoldet, og det er viktig å bekjempe dem for å beskytte trua arter, trua naturtyper og verneområder. 

Statsforvalteren har etter § 21 i naturmangfoldloven myndighet til å gå inn på andres eiendom for å fjerne fremmede planter. Det vil ikke bli gjort tiltak i noens hager eller på innmark. For mer informasjon, se statsforvalteren.no