Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Feil i kartet?

Det har blitt oppdaget feil plassering av stedsnavn i kart i noen områder i kommunen. Hvis du oppdager noen, gi beskjed til Statens kartverk her!

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 21.04.20

Photo by Tabea Damm on Unsplash
Har du oppdaget noe som bør med i kartet, så si ifra til Kartverket! (Photo by Tabea Damm on Unsplash)

Det kan være en utfordring, blant annet for blålysetatene, å finne frem som følge av feil i stedsnavn i kartene. Av den grunn er det viktig for alle at lokalkunnskapen tilflyter kartverket slik at de kan rette opp i feil og mangler.

Gi Kartverket beskjed her