Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Faktafredag - trives egentlig barna i barnehagene våre?

Vi har spurt dem.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.07.22

Logo

Midtre Gauldal kommune har for første gang gjennomført en trivselsundersøkelse for barn i barnehagen. Trivselsundersøkelsen er et verktøy for evaluering av det psykososiale miljøet og trivselen for barn mellom 4-6 år. Denne ble gjennomført i barnehagene høsten 2021.

Trivselsundersøkelsen er laget sånn at barna kan svare uten å kunne lese, og de svarte på undersøkelsen på læringsbrett. Dermed kunne alle upåvirket si sin hjertens mening om trivselen i barnehagen sin.

Hvorfor valgte vi å bruke undersøkelsen?

  • For å få validerte resultater om leke- og læringsmiljøet i barnehagen
  • For å legge til rette for at barnehagelærerne i større grad kan forstå og følge opp barnas livsverden og interaksjon med andre
  • For å gi oss rapporter slik at vi kan analysere resultater og følge dem opp

Så...

Hvordan er det egentlig å være barn i våre barnehager?

GrafikkGrafikk