Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Faktafredag – om vei, vann og avløp

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Det er 10 mil med kommunale veier i Midtre Gauldal kommune. Til sammenligning - det er over 4 mil langt kommunalt avløpsnett.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 19.02.21

Logo

Midtre Gauldal kommune har 4 vannverk og 4 avløpsrenseanlegg. Vannverkene er på Støren, Rognes, Bonesplassen og i Soknedal. Avløpsrenseanleggene er på Støren, Singsås, i Budal og Soknedal.

Kommunen har nå nylig levert inn årets rapportering til Mattilsynet for våre vannforsyningssystemer. Mattilsynet skal vært år ha rapport på status på ledningsnett (bl.a. utskifting og lekkasjer) og vannkvalitet. Våre analyser viser som forventet ingen avvik på kvaliteten på vannet. Det tas hyppige prøver både ut fra vannverkene og på forskjellige steder ute på ledningsnettet. Det analyseres på farge, lukt, smak, bakterier og kjemiske og fysiske parametere.

Nøkkeltall for kommunens vannverk 2020:

Grafikk

Kommunens renseanlegg blir fulgt opp av miljødirektoratet. Også for renseanleggene er det strenge krav til analyser og driften generelt. Det blir gjort analyser av innløp og utløp på renseanleggene spredt utover hele året for å bekrefte at anleggene fungere som de skal og at utslippene fra renseanleggene er innenfor kravene i utslippstillatelsene til anleggene.

Nøkkeltall for kommunens avløpsrenseanlegg 2020:

Grafikk

I tillegg til abonnenter på det kommunale avløpsnettet er det 2000 private avløpsanlegg fordelt i kommunen som vist i kartutsnitt under:

kart

Det er 10 mil kommunale veier, markert blått i kartutsnittet under (vegkart.no):

kart

Kommunen drifter også 1000 gatelyspunkter på kommunal- og fylkesveier.