Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Faktafredag - om barnehagene i Midtre Gauldal

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

I Midtre Gauldal har vi fem kommunale og to private barnehager som til sammen gir tilbud til 342 barn.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.01.21

Logo

Budal barnehage
er en del av Budal oppvekstsenter og ligger i underetasjen av skolen. Barnehagen er kommunal og har 20 barn.

Hauka villmarksbarnehage
er en foreldre-eid barnehager med 12 barn.

Singsås barnehage
er en del av Singsås oppvekstsenter og ligger i egen bygning i nærheten av skolen. Barnehagen er kommunal og har 50 barn

Soknedal barnehage
er en del av Soknedal oppvekstsenter og ligger i egen bygning tilknytning til skolen. Barnehagen er kommunal og har 75 barn.

På Støren er det tre barnehager:

Liøya barnehage
er en privat foreldre-eid barnehage med 80 barn.

Soknes og Støren barnehager
er kommunale barnehager med henholdsvis 42 og 63 barn.

De kommunale barnehagene har en felles visjon:

"Med røtter til å vokse, vinger til å fly" 

Visjonen gjenspeiler måler om at barna våre skal ha trygge oppvekstvilkår som skaper røtter og tilhørighet, trygghet, samtidig som de blir selvstendige mennesker som kan utnytte sitt potensiale videre i livet.

Barn

Alle barnehagene i kommunen har et tett og godt samarbeid

Det er felles søknadskjema og felles opptak til alle barnehagene. Det er ett hovedopptak i året, med supplerende opptak når det blir ledige plasser gjennom året.

«Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver»

er en forskrift til barnehageloven og legger føringer for alt arbeidet i barnehagene. Alle barnehagene utarbeider en egen årsplan som utdyper hvordan barnehagene jobber konkret med rammeplanen.

Alle barnehagene og skolene i kommunen deltar i perioden 2020-2022 i den nasjonale satsningen "Inkluderende barnehage og skolemiljø". Satsningen skal gi alle ansatte i barnehagene kompetanseheving innen tema som barnehagemiljø, forebygging, avdekking og håndtering av mobbing, samt regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling.»