Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Faktafredag - landbruket i Midtre Gauldal

Visste du at i Midtre Gauldal er det hele 802 landbrukseiendommer?

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 22.03.24

Logo

Prosjektet «Landbruket i Midtre Gauldal 2030» ble sparket i gang med en åpen kveld på Støren kulturhus onsdag denne uka.

Det ble en veldig bra samling, med optimisme og framtidstro. 71 personer som tok turen. Vi synes det var veldig positivt at landbruksinteresserte fra hele kommunen og i alle generasjoner tok turen! Takk for det!

Landbrukskommunen Midtre Gauldal?

Vi ser gjerne på oss selv som en landbrukskommune. Er det riktig? Hva betyr landbruket herfra i større målestokk?

Vi har samlet noen tall og statistikk:

 • I Midtre Gauldal er det som nevnt hele 802 landbrukseiendommer og 259 foretak som mottar produksjonstilskudd
 • Andelen landbruksavhengig sysselsetting er 30 % i Midtre Gauldal.
 • Verdiskapningen i Midtre Gauldal kommune i 2021 utgjorde 160,5 millioner kroner. Det gir 6. plass i Trøndelag.
 • De største husdyrproduksjonene i kommunen er melkeproduksjon, egg og fjørfekjøttt. Husdyrproduksjonen er likevel allsidig i kommunen, med kjøttproduksjon, sauehold, svinehold og birøkt.
 • I 2021 var det beregnet 266,5 årsverk i landbruket i kommunen, noe som også utgjør en 6. plass i Trøndelag.
 • Skogbruket i kommunen er betydelig i form av sysselsetting og verdiskapning. 32 millioner kr i verdiskapning i primærleddet. 231 millioner kroner i verdiskapning relatert til skogbruket og 97 millioner kroner i verdiskapning som ringvirkning av skogbruket.
 • Tilleggsnæringer i kommunen for 2021 utgjorde 19,3 årsverk som ga en verdiskapning på 31,7 millioner kroner.

En spørreundersøkelse ut til bønder i kommunen ga en svarprosent på 50 %.

 • 87 personer svarte at de har arbeid utenfor gården, og 46 svarte at de ikke hadde arbeid utenfor gården. Av de som har jobb utenfor gården, svarte hele 69 stykker at de har en stillingsprosent på 50-100 %.
 • 55 personer sier de har fast avløser. Hele 72 skriver de ikke har fast avløser.

I 2034 kommer det et krav om at storfe skal være oppstallet i løsdrift. Båsfjøs blir da ikke tillatt.

 • 37 personer skriver de har bygget om til løsdrift.
 • 40 personer skriver de ikke har bygget om til løsdrift.

Så - stemmer påstanden om landbrukskommunen Midtre Gauldal, og er det egentlig viktig?

Konklusjon – jord- og skogbruket i kommunen er svært betydningsfullt, og noe Midtre Gauldal kan være stolt av!