Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Faktafredag - koronaen i Midtre Gauldal i tall

Nå når vi lever og jobber som normalt, glemmer vi fort hvordan hverdagen var de to åra vi hadde korona.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 20.05.22

Logo

Derfor kan det være interessant å se tilbake på noen tall som kan minne oss om hvordan det var i "koronaens tid".

Vaksinering

Det faktum at dere innbyggerne var så flinke til å ta vaksinen er direkte årsak til at vi nå lever med covid-19 som med andre luftveisinfeksjoner.

Igjen, takk til dere for det!

Vi hadde jobben med å sette dem. Det klarte vi, med ansatte som la ned mange timer ut over regulert arbeidstid, og ikke minst alle de frivillige som stilte opp gang på gang!

Igjen, takk til dere for det!

 • Vi har til nå satt 12 620 doser, fordelt på 1., 2. og 3. dose.
 • Vi gjennomførte ca 50 vaksineringsdager. 
 • I snitt var 4-5 helsearbeidere/sykepleiere, 2-3 merkantile og 4-8 frivillige i sving hver vaksineringsdag.

PCR-testing

I starten var PCR-test det eneste medisinske verktøyet vi hadde. Sammen med isolasjon og karantene holdt vi pandemien under kontroll med det.

Totalt ble det tatt 7 681 PCR-tester ved teststasjonen på Helsesenteret. Under de større utbruddene i kommunen var det kø der fra morgen til kveld.

For oss som ble testet, var det å bestille time, få den ubehagelige pinnen i nesen, så dra hjem og vente på svar.

I kulissene skjedde det langt mer. Fra start til du fikk svaret på testen, hadde personell på legekontoret

 • lagt ut timer på nettet
 • registrert hvem som bestilte prøve
 • skrevet ut alle ark som skal til for hver prøve
 • sørget for at alt prøveutstyr og dokumentasjon ble fraktet til lokalet
 • kledt seg opp i smittevernutstyr
 • tatt prøven
 • sikret at riktige papirer følger riktig prøve
 • pakket prøvene
 • overlevert prøvene til sjåfør som fraktet disse til St. Olavs (ved utbrudd flere ganger pr. dag).

Svaret fikk du etter at St. Olavs hadde analysert prøven og rapportert resultatet.

Smittesporing

Når smitten var et faktum, var det viktig at den smittede fikk rask beskjed og at nærkontaktene ble informert om at de også kunne være smittet. Det var smittesporernes jobb.

Vi hadde 3-4 faste sporere i beredskap nærmest døgnet rundt i 2 år. I tillegg til ansatte ved enheten Helse og familie, bidro flere ved enheten for Samfunn og kultur.

Største antall smittesporere i sving på en gang hadde vi en dag under det store utbruddet i april 2021. Da var i alt 17 personer sysselsatt med det.

Ved årsslutt 2021 hadde vi vært i kontakt med over 200 smittede personer. Mange av disse ved hjelp av tolk, og slike samtaler tok ofte opptil 45 minutter.

Fram til høsten 2021 kontaktet vi også nærkontakter. Over 1000 nærkontakter er oppringt av smittesporere i Midtre Gauldal gjennom pandemien. Så vi har snakket med mange av dere, og flere flere ganger.

 

Vi snakker fortsatt med innbyggere som tar kontakt om korona, men nå er det kun et par personer i uka.

Vi er glade koronaen er over! Enig?