Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Faktafredag - kommuneøkonomien i 2021

Hvordan gikk det med kommuneøkonomien i 2021, og hva har handlingsregler med det å gjøre?

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 06.05.22

Logo

Handlingsregler

Handlingsreglene til Midtre Gauldal kommune ble vedtatt for noen år siden. Formålet med reglene er å sikre at det økonomiske handlingsrommet blir ivaretatt over tid. I praksis vi det si at vi hvert år, når vi lager budsjettet, har som mål å sette av litt penger. Kjekt å ha, til trangere tider, for å sikre at vi har penger tilgjengelig dersom det skulle oppstå noe uforutsett, eller det dukker opp ting vi ønsker å gjøre, og som koster mer enn at vi kan ta det innenfor det vi får i inntekt.

Dette er handlingsreglene:

1)           Netto driftsresultat, altså overskuddet, skal være på minimum 2 % av brutto driftsinntekter.

2)           Disposisjonsfondet, kall det gjerne sparekontoen, skal utgjøre minimum 8 % av brutto driftsinntekter.

3)           Netto finans og avdrag, i hovedsak det kommunen betaler renter og avdrag på lån hvert år, skal ikke utgjøre mer enn 5 % av brutto driftsinntekter.

 

Ved utgangen av 2021 ser vi at alle tre er innfridd:

1)

Grafikk
Vi ønsker å drive med overskudd så vi kan sette av litt hvert år. Eks: Hvis du har ei inntekt på 600.000,- i året, er det kanskje ikke så lurt å planlegge for å bruke opp absolutt alt, men heller sette av litt på en sparekonto. Plutselig ryker vaskmaskina, renta går opp eller du får akutt behov for å se Wolverhampton spille på hjemmebane.

2)

Grafikk
Disposisjonsfondet kan kalles kommunens sparekonto. Det er godt å ha i bakhold om det skulle oppstå noe uforutsett eller det er ting vi ønsker å gjøre. I januar vedtok for eksempel kommunestyret å betale en egneandel på 3 millioner til bredbåndsutbygging. Det kunne vi ikke uten videre gjort hvis vi ikke hadde penger på sparekontoen.

3)

Grafikk
Grunnen til at vi har en handlingsregel for finansutgifter, er fordi vi ikke ønsker å bruke mye av driftsmidlene til å betale på lån. Som vi vet - har du mye lån å betjene, blir det mindre å bruke på andre ting.

 

Netto driftsresultat sammenlignet med andre

Betingelsene og inntektene til kommunene varierer fra år til år. Hvis vi skal kunne si noe om hvordan vår kommune har styrt et år, sammenligner vi oss ofte med andre kommuner, som jo har drevet med det samme som oss med de samme sentrale forutsetningene.

Grafikk
Sammenligner vi oss med nabokommunene våre, ser vi at 2021 var et økonomisk godt år for Midtre Gauldal kommune.

 

Hva går pengene til?

Noen lurer kanskje på hva en kommune bruker pengene på? Kommunene forvalter over 200 lovpålagte tjenester i stort og smått, men det fellesskapet bruker mest penger på, i alle kommuner, er oppvekst og pleie og omsorg.

Sånn ser fordelinga ut i Midtre Gauldal i 2021:

Grafikk