Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Faktafredag - jordbruket i Midtre Gauldal

Visste du at i 2000 ble det offisielt slaktet 7 kalkuner, ender eller gjess fra 2 foretak? Samme år var antallet registrerte slaktekyllinger 664 149 fra 13 foretak. Hva var talla i 2020? Les mer!

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 03.06.22

Logo

Totalt søkte 263 foretak i Midtre Gauldal om produksjons- og avløsertilskudd i 2021. Seterdalene i Budalen er et av 49 områder i Norge som mottar midler over ordningen «Utvalgte kulturlandskap», for å blant annet skjøtte biologisk mangfold, kulturminner, kulturmiljøer samt sikre langvarig skjøtsel og drift.

Jordbruksfakta for Midtre Gauldal kommune

 • Jordvern er å bevare den beste jorda til å dyrke mat, derfor forsøker kommunen å ha en god arealplanlegging for å hindre at kommunens 835 dekar (2018) med kornproduksjon blir redusert.
 • Korn utgjør bare 2% av kommunens totale 54 421 dekar (2018) som blir dyrket med plantevekster.
 • Poteter blir dyrket på 8 dekar (2018).
 • I år 2000 hadde kommunen 2 435 mjølkekyr, mens antallet i 2021 var 1 672 mjølkekyr.
 • Kommunen har sju (7) beitelag (2021).
 • Året 2000 ble det offisielt slaktet 7 kalkuner, ender eller gjess fra 2 foretak. Samme år var antallet registrerte slaktekylling 664 149 hos 13 foretak. Tjue år seinere var det 3 293 417 slaktekyllinger (2020) i kommunen fordelt på 30 foretak (men ingen kalkuner, ender eller gjess!).
 • Gjennomsnittlig dyrka jord i drift per foretak har økt fra 141 dekar (2000) til 216 dekar (2021).
 • Økologiske mjølkekyr utgjør 7,1% andel av mjølkeproduksjonen i 2021, mens økologisk areal i produksjon er 3 561 dekar (6,4% andel) samme år.
 • Midtre Gauldal kommune er på sjuende plass blant Trøndelags kommuner når det gjelder oppdyrket økologiske jordbruksarealer i drift (2021, karensareal unntatt). Bare Viken fylke har mer økologisk dyrket areal enn Trøndelag.
 • Det økologiske arealet i Midtre Gauldal utgjør 0,95% av Norge sitt totale økologiske areal (2021).
 • Førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjon i 2020 for:
 1. Midtre Gauldal var 257 993 435 kroner (32% slaktekylling, 27% mjølkekyr)
 2. Melhus var 228 152 845 kroner (26% slaktekylling, 20% korn)
 3. Oppdal var 182 856 915 kroner (48% grovfor, 30% mjølkekyr)
 • 32 foretak setrer aktivt i kommunen, og én (1) ny (!) seter vil bli satt i drift i 2023!

Mer "gøy med tall" finner du hos Statsforvalteren i Trøndelag: https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/fakt…