Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Faktafredag - areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Sånn er befolkningsutviklinga, så mange pendler mellom kommunene, slik går det med dyrkajorda.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.10.21

Logo

Naken nøkkelinformasjon gjør opp status for koronaårene 2020 og 2021:

Folketall

 • Vi ble nesten 3000 flere i regionen i 2020. Trondheimsregionen vokste raskere enn de tre andre storbyregionene.
 • Melhus og Trondheim hadde sterkest vekst av kommunene.
 • Midtre Gauldal vokste med 0,08 prosent.
 • Indre Fosen faller, og her kan pandemien ha spilt inn.
 • Innvandringa har sunket kraftig, men i Stjørdal og Orkland er den på vei opp igjen.

Boliger

 • 15 300 boliger har kommet til i regionen siden 2015.
 • Leiligheter i store bygg tar over for eneboliger. Andelen villa-eiere krymper raskt.
 • 27 prosent av alle boliger bygd i Midtre Gauldal 2015-2021 er store boligbygg med leiligheter

Pendling

 • 15 000 pendler daglig fra de sju omegnskommunene og inn til Trondheim.
 • 436 personer bosatt i Midtre Gauldal pendlet til Trondheim i 2020.
 • 77 prosent av midtre-gauldalingene jobbet i egen kommune i 2020.
 • Orkland har vekst motsatt vei – opp fra 400 til 600 daglige pendlere fra Trondheim på kort tid.
 • I Malvik, Melhus og Skaun er flere jobb i Trondheim enn i egen kommune.
 • Mange fra Melhus arbeider på næringsområdene sør i Trondheim. En stor del ansatte ved bedriftene på Sveberg i Malvik bor i Trondheim.

Tap av dyrkbar mark

 • 4400 daa dyrka eller dyrkbar mark er omdisponert 2015-2020. Over 1100 daa av dette er i Melhus, der det bygges ny E6. «Omdisponert» omfatter også omregulert, men fortsatt intakt jordbruksareal.
 • 0,9 prosent av dyrkbar/dyrka jord i Midtre Gauldal ble omdisponert i perioden 2015-2020

Mer ny statistikk fra regionen og Midtre Gauldal.