Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Faglig samling med tema presisjonslandbruk

Mandag kveld den 15.mai inviterte Landbruksutvalget i Midtre Gauldal kommune til faglig samling med tema presisjonslandbruk, hos Kenneth Moe på Støren.

Nyhet Publisert av Monica Broen , 16.05.23

Foto Oline Hoston

Hele 18 stk tok seg tid til å treffes for litt faglig påfyll, samt å se på presisjonsredskaper. Både Eik, Felleskjøpet og Akershus traktor deltok med fagkunnskap og utstyr. Alle selgerne var enige om at presisjonslandbruk er fremtiden, og at det er både tid og kostnader å spare med bruk av dette. På fagkvelden var det fokusert på bruk av seksjonsstyrt kunstgjødselspreder, der man får sikret riktig mengde kunstgjødsel på riktig plass og unngår overlapping. Dette er kostbart utstyr, men med dagens gjødselpriser vil det lønne seg over tid.  
En enklere og billigere løsning er bruk av kantspreder på vanlige gjødselspredere. Kantspreder sikrer at gjødsla ikke havner utenfor jordet, noe som er svært viktig både med tanke på kostnader og miljø. I tillegg kan en sporfølger som du monterer i traktoren være en billig investering for å enkelt få en pekepinn på hvor du har kjørt på jordet, og hvor du skal kjøre. Spesielt ved sprøyting, såing og spredning av kunstgjødsel kan dette være nyttig.

Kvelden innebar også servering av kaffe, wienerbrød og rosinboller fra Soknedal Bakeri. Landbruksutvalget er svært fornøyd med å se landbruksinteresserte i alle aldre på slike samlinger, og takker for et godt oppmøte!

 

Hilsen

Kenneth Moe (Singsås- og Støren Bondelag)

Lars Ole Lillebudal (Budal Bondelag)

Ola Joar Sundli (Soknedal Bondelag)

Odd Vårvik (Midtre Gauldal skogeierlag)

Jens Olav Hov (Bonde og småbrukarlaget)

Oline Hoston-Nannestad (Landbrukskontoret)