Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Er du den vi leter etter?

Vi trenger flere besøkshjem og støttekontakter for enkeltpersoner over 18 år med nedsatt funksjonsevne. Dette innebærer at du bidrar til at den enkelte får en meningsfull fritid, med kafébesøk, kino, idrettsaktiviteter og lignende.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 22.05.19

•    Har du overskudd og kapasitet?
•    Har du lyst til å hjelpe?

Formålet med hjelpetiltak fra Generelle tiltak i Midtre Gauldal. er at de skal føre til positive endringer. Vi søker ulike typer mennesker med tanke på alder, kjønn og interesser. Personer med gårdsbruk/dyrehold oppfordres spesielt til å søke. Vi ser også at det er spesielt behov for mannlige støttekontakter.

•    Besøkshjem: En familie som fungerer som støtte for mennesker som trenger kontakt med annet miljø.
•    Støttekontakt: En person som gjennom samvær med mennesker med nedsatt funksjonsevne, bidrar til å øke selvfølelse, selvstendighet og mestring.

Det gis arbeidsgodtgjøring og eventuelt utgiftsdekning ved besøkshjem i henhold til KS sine satser. Støttekontakt avlønnes i henhold til tariff. Du må være fylt 18 år, og det kreves også politiattest.

Høres dette spennende ut?

For nærmere informasjon og søknad, ta kontakt med 
Anne Grete Rognes tlf. 72 40 31 72
E-post: ang@mgk.no