Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Endring i smittehåndteringen – viktig informasjon til innbyggerne

Nasjonale myndigheter legger nå opp til et annet opplegg for smittehåndtering framover enn vi har vært vant med.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 03.09.21

Logo

Midtre Gauldal har heldigvis hatt veldig lavt smittetrykk etter sommeren. Mange andre kommuner rundt oss og i landet er imidlertid i en tøff situasjon, der mye smitte har gitt sterkt press på kommunenes TISK-system (testing, isolasjon, smittesporing, karantene). Samtidig pågår storstilt vaksinering. Nasjonale myndigheter legger nå opp til – i dialog med kommunene – et annet opplegg for smittehåndtering framover enn vi har vært vant med. Kommunen ønsker å informere befolkningen om det vi vet om disse endringene som kommer, og hvordan kommunen vil håndtere situasjonen som den er.

Dagens smittehåndtering og TISK

Covid-19-pandemien har gått inn i en ny fase. Hittil har vi vært vant til et ganske strengt nasjonalt kontaktreduserende regelverk som et slags minimum, med enda strengere lokale og mer målrettede tiltak ved smitteutbrudd i kommunene. TISK-systemet har fungert svært godt hos oss (og i Norge) i kombinasjon med at innbyggerne har vært lojale med testing, isolering og karantener.

Som sagt har Midtre Gauldal lite smitte. I dag har vi 0 smittede og 1 person i karantene. Men - vi kan fort bli rammet og vi kjenner på den del utfordringer (se under) som andre kommuner gjør. Rundt oss har Trondheim nå en tøff situasjon. Totalt sett i Norge er situasjonen også krevende. Samfunnet har åpna opp, det er økt kontakt og mobilitet som gir økende smitte primært blant barn og unge. Det er heldigvis lite sykdomsbyrde blant barn og unge, få sykehusinnleggelser og vaksineringen går sin gang. Men, når store andeler av gruppene med høy risiko for alvorlig sykdom er vaksinert, slippes det opp på det nasjonale tiltaksnivået og større ansvar legges på oss i kommunene. Det gir noen utfordringer for kommunene, som krever endringer i hvordan vi tenker smittehåndtering.

Utfordringene

Noen av de utfordringene som kommunene sliter med nå, og som Midtre Gauldal også kjenner på, er følgende:

  • Nasjonalt signaliseres gjenåpning og kontakt/mobilitet øker. Vi skal ha kontroll på smitten – men vi ser store lokale smitteutbrudd (bl.a. Trondheim) der kommunene sier tydelig fra om at TISK-systemet sliter.
  • Kommunene får ansvar for å håndtere situasjonen som har oppstått etter sommeren (gjenåpning), og det forventes at vi kan informere og svare ut det befolkningen lurer på – men som kommune har vi ofte samme spørsmål uten at strategiene faktisk er klare.
  • Kommunene ble sterkt oppfordret til å drive på grønt nivå i skoler og barnehager. Dette vil i grove trekk si at hverdagen er omtrent som før pandemien, med noe mer fokus på håndvask og avstand. Ved et smitteutbrudd på en skole vil dette raskt føre til betraktelig raskere smittespredning enn under forrige skoleår, da man drev på gult og rødt nivå.
  • Kommunene fikk beskjed om at etter sommeren skulle skoleelever fritas fra smittekarantene for i stedet å bli jevnlig testet. Det vil si at dersom vi skulle få et utbrudd tilsvarende det vi hadde etter påske vil ikke skoler bli stengt og hele klasser holdt hjemme, men elevene vil kunne gå på skolen mens de blir testet. Begge disse tankene er gode, da hensikten er at vi gjør ekstra anstrengelser for at barn og unge skal ha en mest mulig normal skolehverdag.
  • Med stort smitteutbrudd, vil særlig testingen vil bli en kapasitetsutfordring og det er ikke usannsynlig at vi likevel vil måtte sette mange i karantene - fordi smittespredningen altså vil skje mye raskere på grønt nivå. 

Smittehåndtering framover

I går varslet Regjeringen at smittesituasjonen og stort press på kommunen, gjør at trinn 4 i gjenåpningen er utsatt, og det kan tilbys vaksinering til 12-15 åringene. Norge skal fortsatt følge strategi om å holde kontroll på smittespredningen, men det gjøres noen forenklinger av kommunenes oppgaver rundt testing og smittesporing. Dette vil bli klart i løpet av kort tid og vil informere deg så raskt vi kan.

Slippes nå smitten «løs», og er det ikke så nøye med barn og unge og smittefare lenger? Svaret på dette er at de strenge reglene som de yngre har vært underlagt har vært der for å hindre smittespredning til de eldste, som kunne bli alvorlig syke. Nå når de eldste i hovedsak er vaksinert er det ikke nødvendig med like strenge tiltak lenger. Det er fortsatt ønskelig å holde smittesituasjonen under kontroll, men denne jobben har altså blitt mer krevende for oss lokalt. Barn og unge har svært lav sannsynlighet for å bli alvorlig syke hvis de blir smittet. Imidlertid kommer vi ikke til å bli kvitt dette viruset, og vi må regne med at en høy andel av de yngste vil bli smittet i løpet av noen år.

Hva gjelder konkret for deg - nå

Det overordnete bildet er at Norge og ikke minst takket være kommunene, har vært god på smittehåndtering. Gjenåpning vil innebære mer mobilitet og smitte, men verken Midtre Gauldal eller Norge går inn i kaos. En lokal situasjon med økt smitte vil bli håndtert med tiltak raskt og effektivt, men kanskje på en litt annen måte enn med våre to tidligere utbrudd.

Aller viktigst nå som før:

  • Hold deg hjemme om du er syk
  • Husk grunnleggende håndhygiene og avstand
  • Test deg om du får symptomer
  • Er du smittet, gjelder isolasjon
  • Ta i mot tilbud om vaksine

Midtre Gauldal vil følge Regjeringens oppfordring og vil så fort vi klarer å rigge et tilbud om vaksine til 12-15 åringene.

Kommunelegens direkte oppfordring om vaksinering

Dersom du tilhører de voksne aldersgruppene som har blitt tilbudt vaksine, men ikke tatt imot tilbudet, vil jeg oppfordre deg til å tenke deg om én gang til. Det er for å beskytte deg og dine jevnaldrende at ungene våre har blitt berøvet for alt fra fotballtreninger til russetid det siste halvannet år. Din del av jobben er å ta imot et par sprøytestikk.

For å være litt direkte: dersom du er blant de (heldigvis få) som mener at vaksiner er utviklet for å overvåke, forgifte eller utrydde befolkningen: Gratulerer, du har latt deg lure av de mest forvirrede menneskene som finnes på internettet. Jeg ber deg imidlertid kontakte kommunen for å informere om at du takker nei til vaksinen, så slipper vi arbeidet med å mase på deg. Og det er ingen grunn til å sende e-post til meg eller andre i kommuneledelsen, du vil ikke greie å «redde» oss med teoriene dine. Du befinner deg i din virkelighet, og vi i vår. Alle andre voksne som ønsker å beskytte seg mot en potensielt dødelig sykdom er hjertelig velkomne til vaksinering i Størenhallen.

------

Pandemien er ikke over, og vi må leve med dette en stund. Økt vaksineringsgrad og rask og effektiv håndtering av eventuelt nye lokale utbrudd vil gjør at vi holder kontroll. Vi skal gjøre alt vi kan for å håndtere dette fortsatt godt i Midtre Gauldal og håper du fortsatt er med oss med det du og dine nærmeste kan gjøre. Takk!

 

Bjørn Lyngen, kommuneoverlege

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør