Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Endrede regler for besøk ved sykehjemmet

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Innstrammingene fra regjeringen får konsekvenser for besøk ved Midtre Gauldal sykehjem også.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 24.03.21

Omsorg

Endringene er følgende:

  • Ring avdelingen for å avtale besøk på forhånd.
  • Kun 2 personer på besøk. Det må være de samme 2 personene som kommer på besøk hver gang.
  • Antall besøk i uken begrenses ikke.
  • Fellesrom skal ikke benyttes – besøk skjer på pasientrom.
  • 1 meter er endret til 2 meter.

Vi anbefaler ikke overnatting eller besøk utenfor institusjon.

Berøring er fortsatt ok.

Vi har egne føringer etter individuelle vurderinger for brukere med kort forventet levetid eller palliativ pleie.

 

For bo og dagsentrene gjelder disse anbefalingene

Fellesrom skal ikke benyttes til besøkende – kun egen boenhet 

De nasjonale føringene og anbefalingene gjelder også her (utvalgte aktuelle regler): 

Nye anbefalinger
  • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.
  • Vi anbefaler maks to faste gjester på besøk.
  • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
  • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.