Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Endelig behandling og sluttvedtak av områder unntatt rettsvirkning i reguleringsplan for Støren Næringsområde Sør

Nyhet Publisert av monica , 01.03.18

Midtre Gauldal Kommunestyre har i møte den 22.02.2018 (sak 5/18) endelig vedtatt reguleringsplan for Støren Næringsområde sør (planid 50272016012).

Vedtaket omfatter to områder som har vært unntatt rettsvirkning som følge av arkeologiske forundersøkelser.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12- 12.