Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

En uke til oppstart – vi er i rute

Fredag 26. april logger vi av de gamle journalsystemene for godt. Natt til lørdag skrus Helseplattformen på. Vi er godt i rute i prosjektet, som involverer nesten 300 ansatte.

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 20.04.24

Bilde av Grethe Ellerås, kommunalsjef helse og mestring
Grethe Ellerås, kommunalsjef helse og mestring

Klokka tre, natt til lørdag 27. april, kobler vi oss på Helseplattformen.

- Det marker den viktigste milepælen i et veldig stort og viktig prosjekt i kommunen vår. Vi er spente, men jeg kjenner først og fremst på en trygghet og stolthet. Det gjøres en solid jobb av alle våre ansatte, som har lagt ned en enorm innsats. Jeg vil særlig trekke fram vår lokale innføringsleder Espen Moe, som sammen med sin arbeidsgruppe har styrt dette med stødig hand.

Det sier Grethe Ellerås, som er kommunalsjef for helse og mestring. 

Bilde av deler av prosjektgruppa i arbeidet med Helseplattformen. Fra venstre: June Hermo, Jorun Marie Svardal, Hege Almås, Morten Engen, Kim Berg og Espen Moe.
Bilde av deler av prosjektgruppa i arbeidet med Helseplattformen. Fra venstre: June Hermo, Jorun Marie Svardal, Hege Almås, Morten Engen, Kim Berg og Espen Moe. 

Stødig kurs mot neste helg

En drøy uke før oppstart, er vi godt i rute.

Det jobbes likevel intenst, og våre ansatte legger ned en stor innsats i denne siste perioden. Mye skal på plass. Særlig jobber vi nå med å legge den siste informasjonen og data fra våre gamle systemer over i Helseplattformen.

Bilde av utvidet arbeidsgruppe fredag 19. april, en drøy uke før oppstart.
Bilde av utvidet arbeidsgruppe fredag 19. april, en drøy uke før oppstart. 

300 på opplæring

Innføringen av det nye systemet innebærer mye arbeid på den tekniske biten. I tillegg har absolutt alle våre ansatte innen helse og mestring, nesten 300 i antallet, gjennomført en ganske omfattende opplæring. De har vært positive og lærevillige, og får en stadig større forståelse og kjennskap til det nye arbeidsverktøyet.

Mange ansatte gjennomfører også egentrening, det vil si at de jobber inne i systemet i øvingsmodus. Det er en viktig del av opplæringen, slik at de er best mulig forberedt på å ta i bruk Helseplattformen.

Et verktøy for utvikling

Selv om vi når en svært viktig milepæl neste helg, er ikke jobben gjort. Det er jo på mange måter nå det starter. Helseplattformen gir oss enorme muligheter til å hente ut gevinster. Enda mer enn et datasystem, er Helseplattformen verktøy for organisasjons- og tjenesteutvikling.

Måten vi jobber på vil og skal endres og forbedres, og med hjelp av systemet skal vi greie å levere helsetjenester på en mer effektiv, trygg og helhetlig måte.

Alt samlet på ett sted

For deg som innbygger skal du først og fremst merke dette ved at du finner alle dine relevante helseopplysninger på ett sted, og at samhandlingen og kommunikasjonen med helsetjenestene blir enklere. Hvis du skal på kontroll på for eksempel St. Olavs hospital, skal du slippe å fortelle hele din helsehistorie for hvert nytt helsepersonell du møter. De finner den informasjonen om deg de trenger i din mappe i Helseplattformen.

HelsaMi

Vi oppfordrer alle til å laste ned som app eller ta i bruk løsningen HelsaMi. Her har du en digital inngang til alle helsetjenester. Du kan sjekke legemidler, se henvisninger og prøveresultater og bestille timer. Du kan sende sikre meldinger til helsetjeneste, både i kommunen og sykehusene. Du kan få tilgang som pårørende og på vegne av egne barn i denne løsningen.

Mer informasjon om Helseplattformen og HelsaMi på våre hjemmesider: www.mgk.no/helseplattformen.