Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

- En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv!

I oktober inviteres innbyggerne i Midtre Gauldal til å bli med i HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag. 18. oktober får alle mellom 18-75 år en SMS med invitasjon og lenke til spørreundersøkelsen.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 09.10.19

Delta i HUNT
Midtre Gauldal deltar i HUNT - verdens største helseundesøkelse!

Innbyggere som er 76 år og eldre får invitasjon i posten sammen med undersøkelsen på papir.

HUNT er godt kjent for nordtrønderne. 140 000 nordtrøndere har deltatt på fire HUNT-undersøkelser siden 1984 og slik bidratt til å skape en av verdens mest betydningsfulle samlinger av helsedata om en befolkning. Nå er resten av Trøndelag også inkludert i HUNT

Det pågår en omfattende forskningsaktivitet på helse, medisinsk behandling og forebygging av sykdommer basert på HUNT-dataene. HUNT sikrer samtidig viktige forskningsdata til folkehelsearbeidet i hver enkelt kommune. HUNT gir også uvurderlig kunnskap om innbyggernes helse, noe som er helt nødvendig i samfunnsplanleggingen.

Derfor er det viktig at så mange som mulig svarer på undersøkelsen når den kommer: Jo større svarprosent, jo bedre grunndata og bedre helsegevinst for flere!

 

Det er Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, KS, og HUNT Forskningssenter ved NTNU som står bak denne store utvidelsen av HUNT, men vi og de andre kommunene i tidligere Sør-Trøndelag er viktige samarbeidspartnere. Vi vil bidra til å spre informasjon om HUNT til innbyggerne her og etablere hjelpesenter for innbyggere som trenger hjelp til å fylle ut spørreskjema.

Selve datainnsamlingen gjøres av HUNT Forskningssenter som lagrer og forvalter dataene. ­

All informasjon fra spørreundersøkelsen er konfidensiell og anonym og alle som jobber med HUNT-data har signert taushetserklæring. Dataene lagres i lukket dataløsning uten oppkoblingsmuligheter til internett og benyttes kun til helseforskning og statistikk.

 

For mer informasjon: www.hunt.no/trondelag

HUNT
Det er Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, KS, og HUNT Forskningssenter ved NTNU som står bak denne store utvidelsen av HUNT.