Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

En kveld for næringslivet

Tirsdag 23. januar blir det næringskveld på Gauldalsporten. Samarbeidet kommune-næringsliv, Støren Sør, Mersmak, Proneo, Spir og NiT står på programmet.

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 15.01.24

Illustrasjonsbilder av to kraner. Hentet fra Pixabay.com/analogicus
Illustrasjonsbilder av to kraner. Hentet fra Pixabay.com/analogicus

Næringskvelden starter kl. 18.30, og foregår i trivelige omgivelser på Gauldalsporten.

Alle er velkomne, og det er gratis!

Variert program

Ordfører Trude Heggdal ønsker velkommen. Hun vil dele sine tanker om kommunens rolle som samfunnsutvikler, forholdet kommunen - næringsliv, presentere undersøkelsen Næringsaktiv kommune og fortelle om bedriftsbesøk. 

Innovasjons- og rådgivningsselskapet Proneo er kommunens samarbeidspartner. De kommer for å snakke om førstelinjetjenesten til næringslivet, SMB-utvikling og katapultnoder. Du kan lese mer om førstelinjetjenesten til Proneo på Spirs sider

Mersmak AS vil fortelle om sin gründerreise og utvikling til det selskapet det har blitt i dag.

Støren Sør er tema: Steinar Reinkind jobber intensivt med å få tak i de første næringsaktørene til det store næringsområdet. Vi er nærmere enn noen gang, kan 2024 være året det løsner?

NiT Midtre Gauldal ved leder Svend Hov er der, det samme er Spirs Aina Midthjell Reppe. De vil begge se inn i 2024-glasskula.

Bilde av invitasjonen til næringskvelden 23. januar 2024
Invitasjon til næringslivskvelden

Næringsliv og samfunnsutvikling

Det er Spir, Midtre Gauldal kommune, NiT Midtre Gauldal og Proneo som er arrangører av kvelden. Vi håper mange tar turen.

Her blir det muligheter for diskusjoner, samtaler og nyttig erfaringsutveksling for lokalt næringsliv og alle som er interessert i samfunnsutvikling og framtida i Midtre Gauldal.

Vi ses der!