Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Elgjakta starter 25.september – Husk meldeplikten

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Årets vakreste eventyr for svært mange i kommunen er rett rundt hjørnet.

Nyhet Publisert av Kosberg , 24.09.21

Elgjakt
Foto: Ola Nygård

Påskutt dyr som ikke faller kan dessverre hende den beste jeger. Da er det viktig å holde hodet kaldt og følge riktig prosedyre for ettersøk og meldeplikt. Det er ikke ulovlig med et dårlig skudd, men det er ulovlig å unnlate å melde fra om hendelsen og å utføre ettersøk. 

 

 

 

 

 

 

Kommunens vaktmannskap for melding om påskutt vilt:

Ola H.S. Nygård

414 64 997

Eirik Rønningsgrind

990 14 847

John Åge Rogneslien

993 78 353

Johan Skinderhaug

911 60 138

Lars Gunnar Storli

986 52 822

Ingar Gravrok

907 66 353

Odd Ivar Rønningsgrind

906 46 702

Om dere ikke får svar på telefon: Send SMS og skriv at oppringingen gjelder ettersøk.

Prosedyrer ved påskutt vilt:

Dag 1:

Andre jegere og jaktlag på samme vald underrettes så raskt som mulig etter påskyting om dyret ikke finnes dødt kort tid etter skudd er løsnet. Alle tilgjengelige jegere i jaktlaget skal delta i ettersøket.

Dersom dyret blir funnet første dag har jeger, eller jaktlag ikke plikt til å melde fra til kommunen og kommunen har ikke oppgaver knyttet til ettersøket. Dersom ettersøket går over i annet vald skal grunneier/valdansvarlig varsles.Hvis viltet oppholder seg utenfor eget vald, så har kommunen ansvaret for ettersøket, også andre dag av søket.

Dersom dyret ikke blir funnet skal jaktrettshaver og kommunen, eller nærmeste politimyndighet varsles umiddelbart etter avsluttet søk. Kommunen overtar formelt ettersøket og det kan ikke jaktes på andre dyr av jaktlaget før kommunen gir tillatelse til dette.

 

Dag 2:

Kommunen kan pålegge jeger eller jaktlag å bistå i et offentlig ettersøk. Da må de følge kommunens anvisning Når kommunen utfører videre søk med eget mannskap skal det ikke forgå annen jakt på jaktfeltet. Ettersøket pågår så lenge kommunen finner det nødvendig.

 

Dag 3 ->

Kommunen kan pålegge jeger eller jaktlag å bistå i et offentlig ettersøk. Da må de følge kommunens anvisning. Ettersøket pågår så lenge kommunen finner det nødvendig.

 

HA ETTERSØKSAVTALENE I ORDEN OG SKRIFTLIG:

Jegere og jaktlag skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund når de jakter på elg, hjort og rådyr. Fører og hund skal ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer i henhold til instruks for prøving og godkjenning av slike.

 

Utfyllende info om meldeprosedyrer og ettersøk: Ettersøk av skadet storvilt - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Kommunen vil i løpet av jakta ta stikkprøver på ettersøksavtaler i løpet av høsten.

Med ønske om et godt jaktvær og god jakt.