Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Elevundersøkelsen 2018-2019

Da er årets resultat offentlig tilgjengelig.

Nyhet Publisert av Thom Arnesen , 08.03.19

E.u.
Elevundersøkelsen

8. mars 2019:

På skoleporten.no finner du nå resultatet fra årets elevundersøkelse for skoler fra hele landet.

Støren ungdomsskole sitt resultat er jevnt over som snittet i Trøndelag, mye bra her, mest gledelig er likevel den svært lave andelen hos oss som sier de blir mobbet. 

Vårt resultat finner du også ved å klikke på lenka her: 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/el…