Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ekstremværet GYDA på retur

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

- Selv om det verste uværet har gitt seg, er det kraftig snøvær og vind i fjellet. Flere vassdrag har fremdeles stor vannføring, men toppen er nådd i hele varslingsområdet.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 11.01.22

Photo by Jan-Willem on Unsplash
Foto av Jan-Willem on Unsplash

Her finner du viktig nummre og informasjon om hvordan varsle 

ved skred, utglidninger, flom og andre naturhendelser: Beredskap og kontaktinformasjon ved større naturskadehendelser  
Vi følger utviklingen nøye og vurderer beredskapen fortløpende, men trenger rapporter fra deg på hendelser vi må sette inn tiltak på.

Ring Teknisk vakt (døgnbemannet) | 950 77 499

Du er en del av Norges beredskap

Les om egenberedskap her

Siste fra Varsom.no

(Levert av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Du kan abonnere direkte på varsler fra NVE og Meteorologisk Institutt selv på Varsom.no )

Status - fredag 14. januar kl. 14

Fredag formiddag er det fortsatt flere rammede kommuner som har evakuerte på grunn av skred eller flom, og flere veger er fortsatt stengt.

Selv om det verste uværet har gitt seg, er det kraftig snøvær og vind i fjellet. I dag venter vi naturlig utløste snøskred i mange regioner. Snøskredfaren er stor i enkelte regioner fredag og ventes å være betydelig i flere regioner lørdag. 

— Store snøskred kan fortsatt løsne av seg selv en del steder, særlig i Trollheimen og Nordland. Hold avstand fra utløsnings- og utløpsområder for snøskred sier vaktleder og snøskredvarsler i NVE, Solveig Kosberg.

Sannsynligheten for sørpeskred avtar i takt med at temperaturen synker. Likevel tar det tid før vann trenger ned gjennom snøen, og det er fremdeles risiko for at det kan løsne sørpeskred etter at lufttemperaturen har blitt under null grader.

Flommen er på retur

— Flere vassdrag har fremdeles stor vannføring, men toppen er nådd i hele varslingsområdet. Vannstanden i enkelte innsjøer stiger fortsatt, men antas å kulminere i løpet av fredag, sier flomvakt i NVE Thomas Væringstad.

Fredag ventes kjøligere vær, og nedbøren i varslingsområdet vil komme som sludd og snø. Vannføringen vil derfor fortsette å synke utover dagen.

Vær forsiktig nær vassdrag

Når flomvannet nå senker seg, sammen med at tela i jorda nå er i ferd med å tine og dermed mette opp jordlaget, kan dette fremdeles føre til små jordskred langs vassdrag.

— I terrenget vil imidlertid skredfaren avta når snøen og jorden begynner å fryse igjen og vannet er drenert bort. sier Anne Fleig jordskredvakt i NVE.

Sannsynligheten for sørpeskred avtar også i takt med at temperaturen synker. Likefult vil det ta tid før vann trenger ned gjennom snøen, og det er fremdeles risiko for at det kan løsne sørpeskred etter at lufttemperaturen har blitt under null grader.

 Snøskredsituasjonen er fremdeles utfordrende, og det er stor og betydelig snøskredfare over nesten hele landet, inkludert Svalbard.  

— Nå som det har blitt kaldere vil sannsynligheten for våte snøskred avta, men kraftig vind og mye nedbør som snø i fjellet gjør at det fremdeles vil være fare for at store snøskred kan løsne av seg selv sier vaktleder og snøskredvarsler i NVE, Solveig Kosberg. 

Gode forberedelser

— NVE vil berømme kommunene og andre beredskapsaktører som gjorde en god forebyggende innsats i forkant og fulgte opp utfordringer underveis. Samarbeidet med MET om varslinger har også fungert svært bra, sier Hege Hisdal, direktør i hydrologiske avdeling i NVE.

Meteorologiske institutt (MET) advarte tidlig, allerede før forrige helg, om en atmosfærisk elv med store regnmengder som ville treffe Vestlandet og Midt-Norge onsdag og torsdag. Mandag ble de første naturfarevarselene fra MET og NVE sendt ut. Varslene var først på oransje nivå og ble oppjustert til rødt for deler av Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland.

NVE har hatt beredskap, oppbemannet varslingstjenestene, og forberedt seg på å bidra aktuelle kommuner med håndtering av større hendelser. NVE ba lokale myndigheter om å starte forberedelsene allerede mandag. Dette innebærer blant annet å planlegge beredskap og holde stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø eller is, grus, søppel og kvist.

Varslingstjenestene for flom og skredfare fulgte situasjonen tett og publiserte varsler og jevnlig statusrapportering i hele perioden på varsom.no. Flom- og jordskredvarslingen, samt snøskredvarslingen, var i fortløpende kontakt med Meteorologisk institutt (MET) i løpet av hele flom- og skredperioden. NVE var også i kontakt med Statens vegvesen (SVV), vassdragsregulanter og enkelte kommuner.

Gode forberedelser er viktig for å redusere faren for skader. Statens vegvesen og de fleste kommuner har gjort gode forebyggende tiltak i forkant av hendelsen. De har også mobilisert mye ressurser for å håndtere situasjonen.

  

Hjelp oss med å lage enda bedre varsler

Du kan hjelpe oss å forbedre flom- og skredvarslingen ved å sende oss bilder av flom, skred og skader og konsekvenser av Gyda i Varsom Regobs-appen.  Du kan også sende oss bilder med e-post til flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no

Last ned Regobs-appen fra Appstore eller Google Play 

Følg oss på https://twitter.com/varsom_no

Se også  mer om Beredskap i NVE

Se alle de landbasert naturfarevarslene på varsom.no. Varslene oppdateres daglig.

_____________________________________________________________________________________

Du kan abonnere direkte på varsler fra NVE og Meteorologisk Institutt selv på Varsom.no